Replikasyon çatalı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Replikasyon çatalı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Replikasyon çatalı" ne demek?

 1. Kopyalamanın yapılabilmesi için DNA’ nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığı ve her bir ipliğin kalıp görevi yaparak tamamlayıcı nükleotitlerin karşılarına yerleşmesi ile iki yeni ipliğin sentezlenmeye başladığı yer. Büyüme çatalı.

Replikasyon çatalı nedir? İlişkili sözcükler

 • Semikonservatif Replikasyon: Dna çift sarmalının açılıp her bir zincirin tamamlayıcının yeniden sentezlendiği yani yeni sentezlenen DNA çift sarmalında bir zincirin eski DNA’dan geldiği, ikinci zincir ise yeni sentezlenen zincir olduğu replikasyon olayı. devamı...
 • Tamamlayıcı: Tamam durumuna getiren, tamamlayan Örnek: Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez, savaş sevginin tamamlayıcısıdır. A. Haşim Dna çift ipliğinin ayrılarak her birinden yeniden çift iplikli DNA oluşması içintamamlayıcı nükleotitlerin bu ipliklere bağlanması. Bir reaksiyonun olabilmesi devamı...
 • Lider Dna Zinciri: Dna kopyalanması sırasında çift ipliğin 3′-5′ yönündeki ipliğini tamamlayan yeni sentezlenmiş zincir. DNA’nın 5′-3′ yönündeki ipliğini ise kesik DNA zinciri ya da E.coli’deki gibi Okazaki parçaları olarak adlandırılan yeni sentezlenmiş, süreksiz parçalar halindeki zincir tamamlar. Tamamlayıcı nükleotitler her iki zincirde de 5′-3′ yönündedir. devamı...
 • Transkripsiyon: Çeviri yazı. Kopyalama Baz çifti devamı...
 • Döndürme çatalı: Doğum sırasında yavrunun pozisyonu düzeltmek amacıyla yavruyu uzun ekseni boyunca döndürmede kullanılan doğuma yardım aygıtı, rotasyon çatalı, Caemmerer çatalı. devamı...
 • çatal Bıçak Takımı: Sofra için gerekli olan çatal, kaşık, bıçak ve diğer servis araçlarının tümü Örnek: İçinden bir yuvarlak francala, çocuk oyuncaklarını andıran bir çatal bıçak takımı çıkardı. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • çatalsız: Çatalı olmayan. Çatal olmadan. devamı...
 • Yan Muhafazakar Kopyalama: Dna sentezi sırasında DNA’nın iki ipliğinin ayrılarak karşılarına yeni ipliğin sentezlenmesi ile ilk DNA’nın yarısının muhafaza edilmiş olması. devamı...
 • Yan Muhafazakar Kopyalama: Dna sentezi sırasında DNA’nın iki ipliğinin ayrılarak karşılarına yeni ipliğin sentezlenmesi ile ilk DNA’nın yarısının muhafaza edilmiş olması. devamı...
 • Hata Düzeltme: Dna replikasyonu sırasında yeni teşekkül eden ipliğe tamamlayıcı olmayan bir nükleotit girmişse ve prova okuma sırasında fark edilememişse sentez olayından sonra bu yanlış nükleotidin yeni iplikten çıkanlması olayı. devamı...

Replikasyon çatalı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.