represent sözlük anlamı nedir?

Sözlükte represent kelimesinin manası:

  1. Göstermek, tasvir et mek, resmetmek
  2. Anlatmak, söylemek, ifade etmek
  3. Taslamak, gibi göstermek
  4. Temsil etmek, simgelemek
  5. Rolünü yapmak
  6. Tarif etmek, açıklamak
  7. Yerine geçmek
  8. Numunesi olmak
  9. Temsil etmek, temsilciliğini yapmak, vekalet etmek, vekili olmak, tarif etmek, betimlemek, simgelemek, göstermek, sunmak, belirtmek, ifade etmek, canlandırmak, oynamak, sahneye koymak

represent ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları