reprobate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte reprobate kelimesinin manası:

  1. Tövbesiz, günahkâr, sefil, melun
  2. Kötü yola sapmış kimse, ahlâkı bozuk kimse
  3. Ebedi ceza vermek (günahkâra)
  4. Uygun görmemek, tensip etmemek
  5. Lânetlemek
  6. Kınamak, ayıplamak, hoşgörmemek, lanetlemek, huzuruna kabul etmemek (allah)

reprobate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları