request sözlük anlamı nedir?

Sözlükte request kelimesinin manası:

  1. Rica, dilek, niyaz, temenni, istirham
  2. Revaç, talep
  3. İstenilen şey
  4. Rica etmek, yalvarmak, niyaz etmek, istirham etmek, dilemek
  5. Rica etmek, istemek, resmen istemek, talep etmek, ricada bulunmak

request ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları