Reseptör Aracılığı Ile Endositoz ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Reseptör Aracılığı Ile Endositoz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Reseptör Aracılığı Ile Endositoz" ne demek?

 1. (Yun. endon: içinde; kytos: hücre) Birçok hayvanda, örtülü çukurların bulunduğu yerlerde hücre yüzeyindeki özel reseptörlere bağlanarak endositozla hücre içine madde alınması yolu.

Reseptör Aracılığı Ile Endositoz nedir? İlişkili sözcükler

 • Endositoz: (Yun. endon: içine; kytos: boşluk) Ökaryot hücrelerin plâzma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. Pinositoz, fagositoz. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir devamı...
 • Terselme: Aşınmaların etkisiyle, önceden yüksekliklerin bulunduğu yerlerde çukurlukların, koyakların bulunduğu yerlerde de dağ ve tepelerin gelişmesi. devamı...
 • Diasilgliserol: Spesifik büyüme faktörleri, hormonlar ya da nörotransmitterle (birinci haberciler) hücre yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasına cevap olarak zardaki fosfatidilinozitoldan, fosfolipaz C’nin faaliyeti ile meydana gelen ve protein C kinazı aktive eden hücre içindeki ikinci haberci madde. devamı...
 • Diasilgliserol: Spesifik büyüme faktörleri, hormonlar ya da nörotransmitterle (birinci haberciler) hücre yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasına cevap olarak zardaki fosfatidilinozitoldan, fosfolipaz C’nin faaliyeti ile meydana gelen ve protein C kinazı aktive eden hücre içindeki ikinci haberci madde. devamı...
 • Kolaylaştırılmış Difüzyon: Yoğunluk derecesine göre molekül ve iyonların, enerji harcamaksızın, bir taşıma sistemi ile zardan taşınması. İlaç veya benzeri madde moleküllerinin yüksek yoğunlukta oldukları taraftan düşük yoğunlukta bulundukları tarafa taşıyıcılara bağlanarak enerji devamı...
 • Pinositoz: (Yun. pinein: içmek; kytos: boşluk) Endositozla küçük ya da sıvı partiküllerin hücre içine alınması olayı. Yüksek molekül ağırlıklı maddelerin, kolloidal taneciklerin veya ilaç taşıyan lipozomların, hücre zarının dış yüzeyinde oluşan devamı...
 • Nikotinik Reseptör: Sinir hücrelerinde ve kas hücre zarında bulunan ve asetilkolini bağlayan bir reseptör. devamı...
 • Antijen: İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde. Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde. devamı...
 • Almaç Engelleyicisi Ilaç: Herhangi bir ilaç veya benzeri maddenin almacına bağlanarak onun etkisini engelleyen ilaç, reseptör bloke edici ilaç. devamı...
 • Adrenerjik Reseptör: (Lat. ad: ..ye, ..ya; renes: böbrekler; recipere: kabul etmek) Adrenalin ve noradrenalin için çeşitli hücrelerin yüzeyinde bulunan özel reseptörler. Adrenerjik almaç. devamı...

Reseptör Aracılığı Ile Endositoz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.