resim ses aralığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte resim ses aralığı kelimesinin manası:

  1. Göstericideki pencere ile okuma kafası arasındaki uzaklıktan dolayı, bileşik bir eşlemde, herhangi bir resim ile bu resme ilişkin ses imi arasındaki uzaklık. (35 mm'lik filmde bu aralık 20 resim, 16 mm'likte 26 resimdir; yani ses imi, ilgili olduğu resimden, birincisinde 20 resim, ikincisinde 26 resim önde bulunur).

resim ses aralığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları