resim yazı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte resim yazı kelimesinin manası:

  1. Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif.
  2. İletilmek istenen bilgiyi hemen anlama olanağı veren resim ya da simge.

resim yazı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları