resort sözlük anlamı nedir?

Sözlükte resort kelimesinin manası:

  1. Gitmek, sık sık gitmek
  2. (to ile ) baş vurmak, müracaat etmek, başka çare kalmayınca kullanmak.
  3. Sık sık gidilen yer, ahalinin toplandığı yer, gezinti ve dinlenme yeri
  4. Mesire
  5. Çare, merci, baş vuracak yer, sığınacak yer
  6. Yardımına baş vurulan kimse
  7. Sık sık gitme
  8. Başvurmak, gitmek

resort ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları