resting ne demek

Resting: An İn-Depth Exploration of Its Meaning and Usage

Giriş

“Resting” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve çeşitli anlamlara sahip çok yönlü bir terimdir. İster fiziksel bir durumu ister duygusal bir durumu tanımlasın, “resting” kelimesi, günlük konuşmalarda ve resmi yazılarda sıklıkla karşımıza çıkar. Bu makale, “resting” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili ifadeleri derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “resting” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Fiziksel olarak hareketsiz olmak: Bir kişi veya nesne hareket etmiyorsa, “resting” olarak tanımlanır. Örneğin: “The car was resting in the driveway.” (Araba araba yolunda duruyordu.)
 • Uyumak veya dinlenmek: Bir kişi uyuyor veya dinleniyorsa, “resting” olarak tanımlanır. Örneğin: “I’m resting my eyes for a few minutes.” (Birkaç dakika gözlerimi dinlendiriyorum.)
 • Bir yüzeye dayanmak: Bir nesne başka bir yüzeye dayanıyorsa, “resting” olarak tanımlanır. Örneğin: “The book is resting on the table.” (Kitap masanın üzerinde duruyor.)
 • Hareketsiz veya durgun olmak: Bir şey hareketsiz veya durgunsa, “resting” olarak tanımlanır. Örneğin: “The water in the lake was resting.” (Göldeki su durgundu.)
 • Bir duruma veya konuma gelmek: Bir kişi veya şey belirli bir duruma veya konuma geldiyse, “resting” olarak tanımlanır. Örneğin: “The case is resting with the jury.” (Dava jürinin elinde.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “resting” kelimesinin karşılıkları şunlardır:

 • Dinlenme: Fiziksel veya zihinsel olarak hareketsiz olma durumu.
 • Uyku: Uyuma durumu.
 • Dayanma: Bir nesnenin başka bir yüzeye dayanması durumu.
 • Durgunluk: Hareketsiz veya durgun olma durumu.
 • Durma: Belirli bir duruma veya konuma gelme durumu.

Kullanım Alanları

“Resting” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fizik: Hareketsiz nesneleri tanımlamak için.
 • Biyoloji: Uyuyan veya dinlenen canlıları tanımlamak için.
 • Hukuk: Bir davanın jüriye sunulmasını tanımlamak için.
 • Sanat: Hareketsiz veya durgun nesneleri tasvir etmek için.
 • Günlük konuşma: Bir kişinin veya nesnenin hareketsiz veya durgun olduğunu belirtmek için.

İlgili İfadeler

“Resting” kelimesiyle ilgili olarak kullanılan yaygın ifadeler şunlardır:

 • Resting face: Bir kişinin nötr veya ifadesiz yüz ifadesi.
 • Resting heart rate: Bir kişinin dinlenme halindeki kalp atış hızı.
 • Resting state: Bir sistemin veya organizmanın hareketsiz veya durgun olduğu durum.
 • Resting potential: Bir nöronun uyarılmadığı zamanki elektriksel potansiyeli.
 • Resting place: Bir kişinin veya nesnenin dinlendiği veya durduğu yer.

Sonuç

“Resting” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Fiziksel hareketsizlikten duygusal durumlara kadar çeşitli anlamları kapsar. Bu makale, “resting” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sağlayarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili ifadeleri açıklamıştır. Bu bilgi, okuyucuların “resting” kelimesini günlük konuşmalarında ve yazılı metinlerinde doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi