Resülullah ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Resülullah" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Resülullah" ne demek?

 1. Allah’ın (C.C.) gönderdiği Peygamber. Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) bir ismi.

Resülullah nedir? İlişkili sözcükler

 • Resul: Kendisine kitap indirilmiş, peygamber, yalvaç. Haberci. devamı...
 • Tufan: Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. Şiddetli yağmur. devamı...
 • Imamı Caferi Sadık: (Hi: 83-148) Hazret-i Ali’nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere’de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir’in soyundandır. Manevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: “Kim nefsi için nefsi ile mücahede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile mücahede ederse, Allah’a kavuşur.” Eimme-i İsna Aşerin altıncısıdır. (K.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı ca’fer-i devamı...
 • Idris: 1. meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. ilim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. kur’an-ı kerim’de ismi geçen idris peygamb 4. ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır. devamı...
 • Idris: 1. meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. ilim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. kur’an-ı kerim’de ismi geçen idris peygamb 4. ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır. devamı...
 • Aliyyül Murtaza: Esedullah, Aliyy-ibni Ebi Talib, Ebutturab, İmam-ı Ali isimleri ile de anılır.Hz. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) amcası Ebu Talib’in oğlu olup Hicretten yirmiüç yıl önce doğmuş ve Bi’setin ikinci günü daha on yaşında iken iman etmiş, hiç putlara tapmamıştır. Bunun için mübarek ismi söylendiğinde, Kerremallahü Veche diye tazim edilir. Bütün gazalarda, din muharebelerinde çok kahramanlık ve fedakarlığından devamı...
 • Ismail: Duası kabul olunan. hz. ibrahim (a.s.)’in oğlu. ibrahim (a.s.) o’nu allah’a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.fakat allah (c.c.) o’nu son anda cebrail aracılığıyla durdurmuş ve devamı...
 • Ismail: Duası kabul olunan. hz. ibrahim (a.s.)’in oğlu. ibrahim (a.s.) o’nu allah’a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.fakat allah (c.c.) o’nu son anda cebrail aracılığıyla durdurmuş ve devamı...
 • Aleyhissalatü Vesselam: Salat ve Selam onun üzerine olsun, mealinde Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) ismini duyunca söylenmesi sünnet olan bir duadır. devamı...
 • Sıddıkın: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: sıddîkîn) devamı...

Resülullah ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.