resülullah

  1. Allah’ın (C.C.) gönderdiği Peygamber. Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) bir ismi.

Resülullah, Allah’ın (C.C.) gönderdiği Peygamber anlamına gelir. Bu isim, Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) diğer isimlerinden biridir. Resül, Peygamber demektir. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zata Resül denir. Eğer bir Peygamber, kendinden önceki Resül’ün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir 123. Bu ifade, İslam dininde büyük bir saygı ve sevgiyle anılan Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i ifade eder. 🌟

“Resülullah,” Arapça kökenli bir ifadedir ve İslam kültüründe “Allah’ın Elçisi” veya “Allah’ın Resulu” anlamına gelir. Bu terim, İslam peygamberi Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) onurlandırılması ve anılması amacıyla kullanılır.

İslam inanışına göre, Hz. Muhammed, Allah’ın son peygamberi olarak gönderilmiş ve insanlara Allah’ın vahyi olan Kuran’ı iletmekle görevlendirilmiştir. O, İslam’ın temsilcisi ve rehberidir. “Resülullah” ifadesi, ona olan sevgi ve saygıyı ifade etmek amacıyla Müslümanlar arasında sıkça kullanılır. Müslümanlar, Hz. Muhammed’e özel olarak “Resülullah” veya “Hazret-i Muhammed” gibi ifadelerle hitap ederler.

Bu terim, İslam kültüründe bir saygı ifadesi olup, Hz. Muhammed’e olan derin sevgi ve bağlılığı ifade etmektedir.


Yayımlandı

kategorisi