Retiküler Bağ Dokusu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Retiküler Bağ Dokusu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Retiküler Bağ Dokusu" ne demek?

 1. Retikulum hücreleriyle retikulum ipliklerinden oluşan, kan yapan organların esasını oluşturan bağ doku. Diğer bağ doku türlerine göre çok sayıda hücreleri içerir.

Retiküler Bağ Dokusu nedir? İlişkili sözcükler

 • Retiküloendotelyal Sistem: Çeşitli organlarda fagositoz yapabilen hücreler sistemine önceleri verilen ad. Fagositoz güçleri olmayan retikulum hücreleriyle endotel hücreleri hariç kandaki ve diğer dokulardaki monositler antijenik uyarımla makrofajlara dönüşerek mononükleer fagositler sistemini oluştururlar. devamı...
 • Palizat Dokusu: Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki doku. Hücreler arası boşlukları fazla olan, çok sayıda kloroplâst içeren hücrelerden oluşan, yaprağın genellikle üst epidemisinin altında olan ve yaprak mezofilini oluşturan doku. devamı...
 • Kırmızı Pulpa: Dalağın kanla dolu venöz sinüslerle kırmızı pulpa alanlarından oluşan bölgeleri. Kırmızı pulpa alanlarında retikulum hücreleriyle retikulum iplikleri ve boşlukların içerisinde ise beyaz pulpadan gelen lenfositler, plazma hücreleri, granülosit, monosit, trombosit ve makrofajlar gözlenir. devamı...
 • Esmer Yağ Dokusu: Kış uykusuna yatan hayvanlarda görülen, insanlarda doğumdan sonra çok sınırlı bazı bölgelerde bulunan, mitokondrilerindeki bol miktardaki sitokromlar sebebiyle renkli, çok sayıda lipit damlası içeren sıkı paketlenmiş hücreleriyle endokrin beze benzeyen doku. Kışlama bezi, mültiloküler doku. devamı...
 • Retiküler Hücre: Kemik iliği ve lenfatik dokular gibi kan yapan dokuların stromasında bulunan, bir kısmı ilkel yapıda, bir kısmı ise fagositik özelliğe sahip bağ dokusu hücreleri. devamı...
 • Sinir Dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, devamı...
 • Bağ Dokusu: Hücre sayısı az fakat hücreler arası maddesi çok olan ve genel olarak diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan bir doku tipi. Kökünü embriyonun mezenşim hücrelerinden alan bu dokunun iki ana tip hücrelerinin (fibroblâst, makrofaj) arasını dolduran madde içinde teller ve telcikler bulunur. Bu tel ve telciklerin çeşidine ve çokluğuna göre de çeşitlibağ dokusu tipleri devamı...
 • Bağdokusu: Göze sayısı az, göze arası maddesi çok ve genel olarak diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku. devamı...
 • Timüs: Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi, özden. Uykuluk devamı...
 • Katılgan Doku: Hücreleri şekilsiz bir ara madde içinde bulunan, organların asıl dokularının aralarını dolduran doku. devamı...

Retiküler Bağ Dokusu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.