retirement sözlük anlamı nedir?

Sözlükte retirement kelimesinin manası:

  1. İşten çekilme, tekaütlük, emeklilik
  2. İnziva yeri, inziva.
  3. Emeklilik, emekliye ayrılma, inziva, köşesine çekilme, geri çekilme, tedavülden kaldırma, gizli yer, çekilme, inziva yeri

retirement ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları