return sözlük anlamı nedir?

Sözlükte return kelimesinin manası:

 1. Geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek
 2. Eski sahibine dönmek
 3. Yanıtlamak, cevap vermek
 4. Mukabele etmek
 5. Geri getirmek
 6. Geri göndermek, iade etmek
 7. Ödemek
 8. (kar) sağlamak, getirmek
 9. (tenis) iade etmek (topu)
 10. Resmen ilan etmek veya bildirmek
 11. Dönüş, geri dönüş, geri geliş, geri gidiş, avdet
 12. Geri getirme
 13. Geri gönderme, iade
 14. Eski haline dönüş
 15. Tekrar tutma, nüksetme
 16. Tekrar olma
 17. Kâr, kazanç, hasılât, faiz
 18. Resmi rapor
 19. Çoğ
 20. Dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek, iade etmek, geri göndermek, getiri sağlamak, getirmek (faiz vb), beyan etmek, resmen bildirmek, hüküm vermek, karar vermek [mahk.], yansıtmak, milletvekili seçmek

return ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları