reva mı ne demek

“Reva Mı Ne Demek?” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Reva mı ne demek?” ifadesi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve “bir şeyin yapılmaya veya olmaya layık olup olmadığını” sorgulayan bir sorudur. Bu ifade, İngilizce’de “Is it appropriate?” veya “Is it right?” ifadeleriyle benzer bir anlama gelir. Bu makalede, “reva mı ne demek?” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizce Anlamı

“Reva mı ne demek?” ifadesinin İngilizce karşılığı “Is it appropriate?” veya “Is it right?” ifadeleridir. Bu ifadeler, bir şeyin uygun olup olmadığını, doğru olup olmadığını veya yapılmaya layık olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. Örneğin:

 • Is it appropriate to wear shorts to a formal event? (Bir resmi etkinliğe şort giymek uygun mu?)
 • Is it right to lie to your friends? (Arkadaşlarına yalan söylemek doğru mu?)

Türkçe Anlamı

“Reva mı ne demek?” ifadesinin Türkçe anlamı, “bir şeyin yapılmaya veya olmaya layık olup olmadığını” sorgulamaktadır. Bu ifade, bir şeyin uygunluğunu, doğruluğunu veya hak edilmişliğini değerlendirmek için kullanılır. Örneğin:

 • Bu davranış sana reva mı? (Bu davranış sana layık mı?)
 • Bu kadar acı çekmek sana reva mı? (Bu kadar acı çekmeyi hak ettin mi?)

Kullanım Alanları

“Reva mı ne demek?” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlarda kullanılabilir:

 • Ahlaki değerlendirmeler: Bir eylemin veya davranışın doğru veya yanlış olup olmadığını değerlendirmek için.
 • Uygunluk değerlendirmeleri: Bir şeyin belirli bir bağlamda uygun olup olmadığını belirlemek için.
 • Haklılık değerlendirmeleri: Bir kişinin veya grubun bir şey yapmaya veya almaya haklı olup olmadığını değerlendirmek için.
 • Adalet değerlendirmeleri: Bir sonucun veya cezanın adil olup olmadığını değerlendirmek için.

Örnek Cümleler

“Reva mı ne demek?” ifadesinin kullanımını gösteren bazı örnek cümleler şunlardır:

 • Bu kadar eziyet çekmek sana reva mı?
 • Bir çocuğa böyle davranmak reva mı?
 • Bu kadar büyük bir başarıyı elde etmek sana reva.
 • Bu kadar büyük bir fedakarlık yapmak reva mı?

Sonuç

“Reva mı ne demek?” ifadesi, Türkçede yaygın olarak kullanılan ve bir şeyin yapılmaya veya olmaya layık olup olmadığını sorgulayan önemli bir sorudur. Bu ifade, İngilizce’de “Is it appropriate?” veya “Is it right?” ifadeleriyle benzer bir anlama gelir. “Reva mı ne demek?” ifadesi, ahlaki değerlendirmeler, uygunluk değerlendirmeleri, haklılık değerlendirmeleri ve adalet değerlendirmeleri gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir. Bu ifadenin doğru kullanımı, etkili iletişim ve doğru karar verme için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi