Revenue Sharing Certificates ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Revenue Sharing Certificates" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Revenue Sharing Certificates" ne demek?

 1. Gelir ortaklığı senetleri

Revenue Sharing Certificates nedir? İlişkili sözcükler

 • Edinilen Kar: Bir ortaklıkla birleşen başka bir ortaklığın birlikte getirdiği kâr. Bir ortaklığın yönetimini eline alan diğer bir ortaklığın elde ettiği kâr artığı. devamı...
 • Bedelsiz Hisse Senedi: Yedek akçe, dağıtılmamış kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, taşınmazların satış kârları ve ortaklıklardaki değer artışının sermayeye eklenmesi karşılığında çıkarılan hisse senetleri. devamı...
 • Katkılı Gelir: Bir ortaklığın sağladığı gelir. Hiç bir gider ve vergi düşülmeden ele geçen para. devamı...
 • Denetimci Ortaklık: Birçok ortaklıklara ilişkin pay belgitlerini satın alarak bunların yönetimleri üzerinde kendilerine düzenleyici yetkiler sağlayan ortaklık. Paylarını çoğunlukla ellerinde bulundurdukları diğer ortaklıkları yöneten ve denetleyen ortaklık. devamı...
 • Birleşik Dengelem: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem. devamı...
 • Komandit şirket: Komandit ortaklık. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve alacaklılara karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumlulukları sınırlanmamış, diğerlerinin sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış devamı...
 • The Inland Revenue: Gelir idaresi, iç gelir, vergi idaresi, vergilerin toplanmasından sorumlu grup devamı...
 • Preferred Shares: Çıkarılmış hisse senetleri devamı...
 • Contingently Issuable Shares: Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri devamı...
 • Increasing Rate Preference Shares: Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri devamı...

Revenue Sharing Certificates ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.