rezalet

Rezalet, Türkçe’de “toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik” anlamına gelir 12. Bir şeyin utanç verici, ahlaki açıdan kabul edilemez veya toplum tarafından hoş karşılanmayan bir şekilde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması durumunda bu terim kullanılır. Rezalet, insanların değerlerine aykırı bir durumu ifade eder ve genellikle olumsuz bir anlam taşır.

Örnek cümle içinde kullanımı:

  • “Bu skandal olay, toplumda büyük bir rezalet olarak nitelendirildi.”

Rezalet, insanların hoşnutsuzluk duyduğu, utanç verici veya rahatsız edici bir durumu ifade eder. 🌟


Yayımlandı

kategorisi