ricat

Ricat: Anlamı, Kullanımı ve Örnekler

İngilizce Anlamı:

 • Retreat
 • Withdrawal
 • Recess
 • Recession

Türkçe Anlamı:

 • Geri çekilme
 • Çekilme
 • Gerileme
 • Durgunluk

Tanım:

“Ricat” terimi, bir kişinin, grubun veya ordunun daha güvenli veya avantajlı bir konuma çekilmesi veya geri çekilmesi anlamına gelir. Genellikle tehlike, baskı veya yenilgi durumlarında kullanılır.

Kullanım Alanları:

 • Askeri: Askeri bağlamda, ricat, bir ordunun düşman karşısında geri çekilmesi veya stratejik bir konuma çekilmesidir.
 • Siyasi: Siyasi bağlamda, ricat, bir hükümetin veya siyasi partinin politikalarından veya eylemlerinden geri adım atmasıdır.
 • Ekonomik: Ekonomik bağlamda, ricat, ekonomik faaliyetlerde bir düşüş veya durgunluktur.
 • Kişisel: Kişisel bağlamda, ricat, bir kişinin stresli veya zor bir durumdan geri çekilmesidir.

Örnekler:

Askeri:

 • “Düşman saldırısı karşısında birliklerimiz ricata geçti.”
 • “Ordu, düşmanın üstün gücü karşısında stratejik bir ricat gerçekleştirdi.”

Siyasi:

 • “Hükümet, kamuoyunun tepkisi üzerine tartışmalı yasa tasarısından ricat etti.”
 • “Siyasi parti, seçim kampanyası vaatlerinden ricat etmekle suçlanıyor.”

Ekonomik:

 • “Ekonomi, küresel salgın nedeniyle derin bir ricata girdi.”
 • “Emlak piyasası, faiz oranlarındaki artış nedeniyle bir ricat yaşadı.”

Kişisel:

 • “Stresli bir iş gününün ardından, kendime biraz ricat zamanı ayırdım.”
 • “Zor bir ayrılığın ardından, sosyal ortamlardan ricat ettim.”

Eş Anlamlılar:

 • Geri çekilme
 • Çekilme
 • Gerileme
 • Durgunluk
 • İnziva

Zıt Anlamlılar:

 • İlerleme
 • Saldırı
 • Gelişme
 • Canlanma
 • Genişleme

Sonuç:

“Ricat” terimi, çeşitli bağlamlarda kullanılan çok yönlü bir kelimedir. Genellikle tehlike, baskı veya yenilgi durumlarında bir kişinin, grubun veya ordunun geri çekilmesi veya çekilmesi anlamına gelir. Askeri, siyasi, ekonomik ve kişisel alanlarda yaygın olarak kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi