ride sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ride kelimesinin manası:

  1. (-rode, -ridden) at veya başka hayvana binmek, arabaya binmek, araba ile gitmek
  2. Su üstünde gitmek, yüzmek (gemi)
  3. Binilmesi rahat olmak
  4. Binip kullanmak veya sürmek
  5. Zorla yönetmek, huküm sürmek: binip gitmek
  6. Bindirmek
  7. Binme, biniş: atla gezme
  8. Atla gezinti yeri veya yolu
  9. Binmek (at veya bisiklet), arabayla gezmek, arabaya binmek (sürmeden), süzülmek, kayar gibi görünmek (ay, bulut vb), yüzmek, havada kalmak, karara bağlanmamış olmak, sürüklenmek, üst üste binmek, taşımak (omuzunda vb), kullanmak, geçmek (yol), gırgıra

ride ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları