rifampin nedir

Rifampin Nedir?

Rifampin, tüberküloz ve diğer bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir. Rifampisin, bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önleyerek çalışır.

Rifampinin Kullanım Alanları

Rifampin, aşağıdaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Tüberküloz
 • Lepra
 • Bruselloz
 • Legionella pnömonisi
 • Stafilokok enfeksiyonları
 • Streptokok enfeksiyonları
 • Meningokok enfeksiyonları
 • Gonore
 • Sifiliz
 • Klamidya
 • Mycobacterium avium kompleksi (MAC) enfeksiyonları
 • Bartonella enfeksiyonları
 • Rickettsial enfeksiyonları
 • Ehrlichiosis enfeksiyonları
 • Anaplasmosis enfeksiyonları
 • Babesiosis enfeksiyonları
 • Lyme hastalığı
 • Q ateşi
 • Tularemi
 • Bruselloz
 • Listeriosis
 • Erysipelas
 • Selülit
 • İmpetigo
 • Akne vulgaris
 • Rosacea

Rifampinin Yan Etkileri

Rifampinin en sık görülen yan etkileri şunlardır:

 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Ateş
 • Titreme
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı

Rifampinin Kontrendikasyonları

Rifampin, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Rifampine veya diğer rifamisinlere karşı alerjisi olan kişiler
 • Karaciğer yetmezliği olan kişiler
 • Böbrek yetmezliği olan kişiler
 • Hamile kadınlar
 • Emziren kadınlar

Rifampinin İlaç Etkileşimleri

Rifampin, aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

 • Varfarin
 • Kumarin
 • Heparin
 • Fenitoin
 • Karbamazepin
 • Fenobarbital
 • Primidon
 • Efavirenz
 • Nevirapin
 • Delavirdin
 • İndinavir
 • Ritonavir
 • Sakinavir
 • Nelfinavir
 • Amprenavir
 • Fosamprenavir
 • Lopinavir
 • Atazanavir
 • Tipranavir
 • Darunavir
 • Raltegravir
 • Elvitegravir
 • Dolutegravir
 • İmatinib
 • Dasatinib
 • Nilotinib
 • Bosutinib
 • Ponatinib
 • Erilotinib
 • Gefitinib
 • Lapatinib
 • Vandetanib
 • Sorafenib
 • Sunitinib
 • Pazopanib
 • Axitinib
 • Cabozantinib
 • Lenvatinib
 • Ramucirumab
 • Bevacizumab
 • Cetuximab
 • Panitumumab
 • Trastuzumab
 • Pertuzumab
 • Ado-trastuzumab emtansin
 • Brentuksimab vedotin
 • Polatuzumab vedotin
 • Dinutuximab beta
 • İbritumomab tiuksetan
 • Tositumomab
 • Lutetium Lu 177 dotatate
 • Gallium Ga 68 dotatate
 • Florbetaben
 • Flortaucipir
 • Florbetapir
 • PiB
 • FDDNP
 • AV-45
 • MK-6240
 • AZD4694
 • JNJ-64123012
 • BMS-708163
 • GSK189254
 • RO7105020
 • LY3317851
 • Verubecestat
 • Semagacestat
 • Gantenerumab
 • Solanezumab
 • Bapineuzumab
 • Crenezumab
 • Aducanumab
 • Atezolizumab
 • Avelumab
 • Durvalumab
 • Ipilimumab
 • Nivolumab
 • Pembrolizumab
 • Tremelimumab

Rifampinin Dozajı

Rifampinin dozu, tedavi edilen enfeksiyona, hastanın yaşına ve kilosuna göre belirlenir. Rifampin genellikle günde bir kez veya iki kez alınır.

Rifampinin Saklanması

Rifampin, oda sıcaklığında, ışık ve nemden uzak bir yerde saklanmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi