right sözlük anlamı nedir?

Sözlükte right kelimesinin manası:

 1. Doğru, düz: doğrulu, dik: haklı, âdil, insaflı: uygun, münasip: doğru, gerçek, gerçeğe uygun, durüst
 2. İyi, sağlam
 3. Sağ (taraf)
 4. Z .doğru, adaletli olarak, adalete uygun şekilde
 5. Dosdoğru
 6. Doğruca
 7. Pek, çok
 8. Hak
 9. Adalete uygunluk
 10. Hakikat
 11. Doğruluk, dürüstlük
 12. Sağ taraf
 13. Yetki
 14. Pol
 15. Doğruluk, gerçek, hak, düzen, sağ, sağ taraf

right ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları