Riketsiyal ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Riketsiyal" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Riketsiyal" ne demek?

 1. Riketsiya’ya ait veya onun tarafından oluşturulan hastalık veya patolojik değişim.

Riketsiyal nedir? İlişkili sözcükler

 • Jembrana Hastalığı: Sığırların oldukça bulaşıcı, ölümcül, göz ve burun akıntısı, mukozaların solgunluğu ve kanlı ishalle belirgin, muhtemelen riketsiya benzeri bir mikroorganizma tarafından oluşturulan ve kenelerle taşınan enzootik hastalık. devamı...
 • Köpek Erlişiyozisi: Kahverengi köpek keneleriyle nakledilen, asemptomatik aplastik pansitopeni veya şiddetli, yaygın kanamalarla belirgin, Ehrlichia canis tarafından oluşturulan, lenfosit ve monositlerde sitoplazma içi inklüzyonlarla belirgin, özellikle Alman Kurt köpeklerinde görülen riketsiya hastalığı, köpeklerin kanamalı humması, köpek tifusu. devamı...
 • Koksidiyomikozis: Coccidioides immitis tarafından oluşturulan, bütün hayvan türlerinde sistemik veya akciğer ve bölgesel lenf yumrularında sınırlı granülomlu reaksiyonla belirgin bir mantar hastalığı, Kaliforniya hastalığı, Posadas hastalığı, Posadas-Wernicke hastalığı. devamı...
 • Aleutian Vizonlarının Hastalığı: Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis. devamı...
 • Bacak Uyuzu: Bacak uyuzböceğinden ileri gelen ve genel olarak dizden aşağı bölgelerde görülen deri hastalığı; bukağılık uyuzu. Kanatlılarda, Cnemidocoptes cinsine bağlı akarlar tarafından oluşturulan hastalık. Hastalık bacak derisinin pul pul veya kabuk devamı...
 • Lökoz Sarkom Grubu Hastalık: Kanatlılarda Retroviridea ailesindeki virüsler tarafından oluşturulan, iyi veya kötücül tümörlerin oluşumuna öncülük eden bir grup virüs hastalığı. devamı...
 • Sığır Herpesvirüs Ensefalitisi: Sığır herpesvirüs-5 tarafından oluşturulan, ateş, solunum güçlüğü, burun ve göz akıntısı, eş güdüm bozukluğu, körlük ve kaslarda titreme gibi sinirsel bulgular oluşumuyla belirgin hastalık. Genç hayvanlarda sporadik hastalıklar veya salgınlar biçiminde oluşur. Beyindeki yangı hem gri hem de boz maddede yaygın sinir hücresi nekrozu belirgindir. devamı...
 • Nekrotik Bağırsak Yangısı: Tavuk ve hindilerde Clostridium perfringens tip A veya tip C tarafından oluşturulan, iştahsızlık ishal ve yalancı zarlı enteritisle belirgin bakteriyel hastalık. Domuzlarda Salmonella türleri veya Campylobacter hyointestinalis enfeksiyonlarını takiben oluşan devamı...
 • Domuzların Viral Ensefalomiyelitisi: Süt emen domuzlarda, çok bulaşıcı ve ölümcül, antijenik yapıları farklı enterovirüsler tarafından oluşturulan, titreme, çırpınma, felç ve şiddetli irinsiz, akut polioensefalomiyelitisle belirgin hastalık, domuzların enzootic polioensefalomiyelitisi, domuz poliomiyelitisi, Taflan hastalığı, Teschen hastalığı. devamı...
 • Lezyon: Doku bozukluğu. Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk. devamı...

Riketsiyal ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.