risk ne demek

Risk

Risk, belirli bir eylemin veya durumun olumsuz sonuçlar doğurma olasılığıdır. Risk, olasılık ve etki olmak üzere iki bileşenden oluşur. Olasılık, olumsuz sonucun meydana gelme olasılığıdır. Etki ise, olumsuz sonucun şiddeti veya büyüklüğüdür.

Risk, günlük hayatımızın bir parçasıdır. Her gün birçok riskle karşı karşıyayız. Örneğin, işe giderken trafik kazası geçirme riski, yemek yerken gıda zehirlenmesi geçirme riski, spor yaparken yaralanma riski gibi.

Bazı riskler, diğerlerinden daha ciddidir. Örneğin, nükleer bir savaşın başlaması riski, bir trafik kazası geçirme riskinden çok daha ciddidir.

Riskler, doğal veya insan kaynaklı olabilir. Doğal riskler, deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerdir. İnsan kaynaklı riskler ise, savaş, terörizm, çevre kirliliği gibi insanların faaliyetlerinden kaynaklanan risklerdir.

Riskler, çeşitli şekillerde yönetilebilir. Risk yönetimi, riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma sürecidir. Risk yönetimi, risklerin olumsuz sonuçlarını önlemek veya azaltmak için alınan önlemlerdir.

Risk yönetimi, çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, işletmeler, finansal riskleri yönetmek için risk yönetimi kullanırlar. Devletler, doğal afet risklerini yönetmek için risk yönetimi kullanırlar. Bireyler, sağlık risklerini yönetmek için risk yönetimi kullanırlar.

Risk yönetimi, risklerin olumsuz sonuçlarını önlemek veya azaltmak için önemli bir araçtır. Risk yönetimi, çeşitli alanlarda kullanılır ve etkili bir şekilde uygulandığında, risklerin olumsuz sonuçlarını önlemek veya azaltmak mümkündür.

Risk Yönetimi Süreci

Risk yönetimi süreci, aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Risklerin belirlenmesi: İlk adım, riskleri belirlemektir. Riskler, çeşitli kaynaklardan belirlenebilir. Örneğin, işletmeler, finansal riskleri belirlemek için mali tablolarını inceleyebilirler. Devletler, doğal afet risklerini belirlemek için geçmiş afet kayıtlarını inceleyebilirler. Bireyler, sağlık risklerini belirlemek için sağlık geçmişlerini inceleyebilirler.
 2. Risklerin değerlendirilmesi: İkinci adım, riskleri değerlendirmektir. Riskler, olasılık ve etki olmak üzere iki bileşenden oluşur. Olasılık, olumsuz sonucun meydana gelme olasılığıdır. Etki ise, olumsuz sonucun şiddeti veya büyüklüğüdür. Riskler, olasılık ve etki değerlendirilerek önceliklendirilir.
 3. Risklerin azaltılması: Üçüncü adım, riskleri azaltmaktır. Riskler, çeşitli önlemler alınarak azaltılabilir. Örneğin, işletmeler, finansal riskleri azaltmak için sigorta yaptırabilirler. Devletler, doğal afet risklerini azaltmak için altyapı yatırımları yapabilirler. Bireyler, sağlık risklerini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilirler.

Risk Yönetimi Araçları

Risk yönetimi, çeşitli araçlar kullanılarak yapılır. Risk yönetimi araçları, riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma sürecinde kullanılır. Risk yönetimi araçları şunlardır:

 • Sigorta: Sigorta, risklerin olumsuz sonuçlarını karşılamak için yapılan bir sözleşmedir. Sigorta, işletmeler, devletler ve bireyler tarafından kullanılır.
 • Yedeklilik: Yedeklilik, bir sistemin veya sürecin arızalanması durumunda kullanılmak üzere hazırlanan yedek bir sistem veya süreçtir. Yedeklilik, işletmeler ve devletler tarafından kullanılır.
 • Eğitim: Eğitim, riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma konusunda çalışanlara verilen eğitimdir. Eğitim, işletmeler, devletler ve bireyler tarafından kullanılır.
 • Tatbikat: Tatbikat, risklerin olumsuz sonuçlarına karşı alınan önlemlerin test edildiği bir uygulamadır. Tatbikat, işletmeler, devletler ve bireyler tarafından kullanılır.

Risk Yönetimi Örnekleri

Risk yönetimi, çeşitli alanlarda kullanılır. Risk yönetimi örnekleri şunlardır:

 • İşletmeler, finansal riskleri yönetmek için risk yönetimi kullanırlar. İşletmeler, finansal riskleri azaltmak için sigorta yaptırabilirler, yedeklilik sistemleri kurabilirler ve çalışanlarına eğitim verebilirler.
 • Devletler, doğal afet risklerini yönetmek için risk yönetimi kullanırlar. Devletler, doğal afet risklerini azaltmak için altyapı yatırımları yapabilirler, eğitim verebilirler ve tatbikatlar düzenleyebilirler.
 • Bireyler, sağlık risklerini yönetmek için risk yönetimi kullanırlar. Bireyler, sağlık risklerini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilirler, sigorta yaptırabilirler ve düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçebilirler.

Risk Yönetimi Faydaları

Risk yönetimi, çeşitli faydalar sağlar. Risk yönetimi faydaları şunlardır:

 • Risklerin olumsuz sonuçlarını önler veya azaltır.
 • İşletmelerin, devletlerin ve bireylerin daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.
 • İşletmelerin, devletlerin ve bireylerin itibarını korur.
 • İşletmelerin, devletlerin ve bireylerin maliyetlerini düşürür.

Risk Yönetimi Siteleri

Risk Yönetimi Dosyaları


Yayımlandı

kategorisi