risorgimento sözlük anlamı nedir?


Sözlükte risorgimento kelimesinin manası:

  1. İtalyan rönesansı, İtalya'da politik canlanma birleşŸme ve özgürlük hareketi; Risorgimento hareketinin meydana geldiğŸi sıralarda 1750'den 1870'e kadar olan dönem

risorgimento ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları