Ritodrin Hidroklorür ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ritodrin Hidroklorür" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ritodrin Hidroklorür" ne demek?

 1. Dölütün doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesiyle başlayan erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği sonuna kadar sürdürmek için tokolitik amaçla kullanılan, beta 2 almaçları nispeten seçici bir biçimde baskılayarak döl yatağını gevşeterek etkisini oluşturan bir ilaç.

Ritodrin Hidroklorür nedir? İlişkili sözcükler

 • Orsiprenalin: Beta 1 ve beta 2 almaçlar üzerine nispeten seçici etkisi olan ve özellikle bradiaritmilerin tedavisinde, solunum yollarını genişletmek, uterusu gevşetip hareketlerini azaltarak erken doğumu ve yavru atmayı engellemek için kullanılan beta uyarıcı bir ilaç. devamı...
 • Teofilin: Bronş düz kaslarını gevşeterek etkisini oluşturan antiastmatik ve yangı giderici olarak kullanılan metilksantin türevi bir ilaç. devamı...
 • Beta Adrenerjik Almaç Engelleyici Ilaç: Beta adrenerjik almaçları geriye dönüşümlü biçimde kapatarak sempatoadrenal sinir uyarısını veya beta adrenerjik ilaçların çeşitli yapılar üzerindeki etkilerini yarışmalı bir biçimde antagonize eden ilaç. devamı...
 • Klobutinol Hidroklorür: Öksürüğü baskılayıcı, yerel anestezik ve spazmolitik etkileri olan bir ilaç. devamı...
 • Klobutinol Hidroklorür: Öksürüğü baskılayıcı, yerel anestezik ve spazmolitik etkileri olan bir ilaç. devamı...
 • Karbonik Anhidraz Baskılayıcıları: Karbonik anhidraz enzimini baskılayarak işetici etki oluşturan asetolozamid vb. ilaçlar. devamı...
 • Beta Adrenerjik Almaç Agonisti: Beta almaçlarının uyarılması sonucu oluşan etkiye benzer etki oluşturan ilaç. devamı...
 • Dominans: Baskınlık Bk. baskınlık Allel gen devamı...
 • Osel Tamivir: Viral nöraminidaz enzimini baskılayarak enflüenza A ve B virüslerinin çoğalmasını engellen, grip tedavisinde kullanılan ilaç. devamı...
 • Piperidin: Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiği. Kan beyin engelini zor aşabilen, H1 almaçlarını bloke ederek etkisini oluşturan antihistaminik etkili bir ilaç. devamı...

Ritodrin Hidroklorür ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.