roka sözlük anlamı nedir?

Sözlükte roka kelimesinin manası:

  1. Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 cm yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki (Eruca sativa).
  2. Hardalgiller (Brassicaceae) familyasından, 50 cm kadar boylanabilen, parçalı yapraklı, sarımtırak çiçekli, yaprakları çiğ olarak salata gibi yenen tek yıllık, otsu bir bitki.

roka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları