rostrum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rostrum kelimesinin manası:

  1. Kuşların gagası.
  2. Bazı balıklarda bulunan kemiksi uzantı.
  3. Örümceklerin üst dudağı.
  4. Afidlerin farklılaşmış alt dudağı.
  5. Alt midye kabuğunun ortası.
  6. Corpus callosum'un uzamış ve geriye kıvrılmış anteriyör ucu.
  7. Amphioxus'un ön ucu.
  8. Gagamsı çıkıntı.
  9. Sestodların skoleksinde bulunan ve ileri geri hareket edebilen çengelli veya çengelsiz yapı, rostellum.
  10. Sestodların skoleksinde bulunan ve ileri geri hareket edebilen çengelli yapı.

rostrum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları