round sözlük anlamı nedir?


Sözlükte round kelimesinin manası:

 1. Yuvarlaklaştırmak, etrafını sarmak, etrafında dönmek, etrafını dolaşmak, etrafını dolaşarak geçmek, yuvarlaklaşmak, tamamlanmak, dönmek
 2. Yuvarlak, değirmi
 3. Top, toparlak, küresel
 4. Silindir şeklinde
 5. Yuvarlak (hesap)
 6. Çok, hayli
 7. Çabuk, atik, süratli
 8. Dolgun
 9. Açık, çekinmesiz
 10. Tam
 11. Yuvarlak şey, daire
 12. Dönerek yapılan dans
 13. Devir, posta, sefer
 14. Sıra
 15. Birbirini takip eden birkaç sesle okunan şarkı, kanon
 16. Atış
 17. Birkaç top ve tüfeğin birer defa ateş etmesi
 18. Boksta ravnt
 19. Etrafa, etrafında
 20. Devrederek, dönüp dolaşarak
 21. Civarında
 22. (edat) çevresine, etrafına, etrafında
 23. Her yönden
 24. İleri geri.
 25. Yuvarlaklaştırmak, değirmi hale koymak
 26. Doldurmak
 27. Etrafını dolaşmak, dolaşıp geçmek
 28. Dudakları büzerek telaffuz etmek
 29. Yuvarlaklaşmak
 30. Toplamak, şişmanlamak
 31. Dön- mek, dolaşmak
 32. Durduğu yerde dönmek

round ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları