rouse sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rouse kelimesinin manası:

  1. Canlandırmak, uyandırmak, kızdırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, yatağından çıkarmak, yuvasından çıkarmak, çalkalamak, canlanmak, uyanmak
  2. Uyandırmak, kaldırmak
  3. Canlandırmak, gayrete veya harekete getirmek, tahrik etmek
  4. (av hayvanını) kışkırtmak
  5. Telâşlandırmak, telâşa düşürmek
  6. Uyandırma, kaldırma
  7. Canlandırma, harekete getirme

rouse ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları