rububiyet sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rububiyet kelimesinin manası:

  1. Cenab-I Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti.

rububiyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları