rugged sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rugged kelimesinin manası:

  1. Arızalı, pürüzlü, engebeli
  2. Düzensiz
  3. Bakımsız, karmakarışık
  4. Sert, haşin
  5. Kaba, terbiyesiz
  6. Kulak tırmalayıcı
  7. Sıhhatli, kuvvetli, zinde
  8. Dayanıklı, sağlam, cefakâr
  9. Fırtınalı, sert.
  10. İnişli çıkışlı, kayalık, sarp, yalçın, engebeli, kaba, yontulmamış, zorlu, çetin, fırtınalı, bet (ses), kulakları tırmalayan, kuvvetli, sağlam

rugged ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları