rustic sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rustic kelimesinin manası:

  1. Köye veya kıra ait
  2. Köylü
  3. Kaba, yontulmamış
  4. Kıra uygun, sade, basit
  5. Köyde yaşayan kimse
  6. Basit ve kaba kimse
  7. Köylü, taşralı, hödük, kaba kimse, yontulmamış tip

rustic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları