sabahlık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sabahlık kelimesinin manası:

  1. Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
    Örnek: Hemen onun üstüne sabahlığını geçirerek kapıyı açmaya koştu. S. F. Abasıyanık
  2. Sabahla ilgili, sabaha özgü.
  3. Sabaha yetecek kadar.
  4. Sabaha özgü olmak üzere.

sabahlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları