sabit makrofaj sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sabit makrofaj kelimesinin manası:

  1. (Yun. makros: büyük; phagein: yemek; histion: doku; kytos: hücre) Öz bağ dokusunun temel hücrelerinden biri. Kan yapan dokuların stromasının fagositik retiküler hücreleri. Bulunduğu dokuya göre retiküler teller veya kollagen tellere yapışık olarak bulunan, fagositoz yapan ve retiküloendotelyal sistemin bir parçasını teşkil eden, gerektiği zaman uzantılarını toplayıp yuvarlaklaşarak serbest makrofaj hâline geçen, büyük soluk renkli bir çekirdekli, iğ ya da yıldız şeklindeki hücre. Histiyosit.
  2. Doku makrofajı.

sabit makrofaj ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları