Saçılım çiziti ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Saçılım çiziti" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Saçılım çiziti" ne demek?

 1. İki değişkenin ortakdeğişimini gösteren çizit.

Saçılım çiziti nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağıntısız Serpilme: İki değişkenin birlikte değişmesini gösteren bir serpilmede, gözlemlerin ilk değişken eksenine koşut ve ikinci değişkenin ortalamasından geçen bir doğru üzerine düşmesi, bkz. serpilme çizgesi. devamı...
 • Ortakdeğişke Dizeyi: (…)olasılıksal değişkenleri için X. ve (…)arasındaki ortakdeğişkelerin oluşturduğu dördül dizey. Bu dizeyin köşegen öğeleri, değişkelerdir. Değişkenler, değişkeler 1 ve ortakdeğişkeler ilişki katsayıları olacak biçimde ölçünlendirilirse, bu dizey ilişki dizeyine dönüşür, anlamdaş değişke-ortakdeğişke dizeyi, yayılma dizeyi. devamı...
 • üç Boyutlu çizit: Üç-Boyutlu biçimi düzlem üzerinde gösteren çizit. Özel olarak, dikdörtgen çizgenin üç-boyutlu biçimimi gösterir. devamı...
 • Beklem Dizeyi: Dizeç ve dikeçleri (…) değişkenlerine ilişkin çarpım beklemlerinden oluşan dizey. Beklemler, değişken ortalamaları çevresinde alınmışsa dizey, ortakdeğişke ya da yayılma dizeyi adını alır. ay. bk. ortakdeğişke dizeyi. devamı...
 • Girinti çıkıntı: Bir çubukçizimde sıra yada dikeç uçlarının oluşturduğu ve ilgili değişkenin çeşitli seçeneklerine göre değişmelerini gösteren iniş-çıkışlar, bkz. çizim, çizimleme. devamı...
 • Olasılık Dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. devamı...
 • Erime Eğrisi: Erime noktasının basınçla değişimini gösteren eğri. devamı...
 • Beklenen Sıklık: Ki-Kare ölçerinde, iki değişkenin birlikte değişimini veren bir çapraz çizelgede adı geçen değişkenler arasında bir bağıntının bulunmaması durumunda her gözede gözleneceği varsayılan ve ilgili gözenin içinde yer aldığı sırayla dikecin gözlem toplamları çarpımının toplam gözlem sayısına oranı olarak bulunan sıklık, bkz. gözlenen sıklık devamı...
 • örgüt çizgesi: Bir örgütün kuruluş ve işleyiş biçimini uygun çizimlerle gösteren çizge. devamı...
 • Eşoylum Eğrisi: Bir özdeğin oylumunu değiştirmeden, öteki niteliklerinin, örneğin, basıncının ve sıcaklığının birbirine göre değişimini gösteren eğri. Bir özdeğin oylumunu değiştirmeden, öteki niteliklerinin, örneğin, basıncının ve sıcaklığının birbirine göre değişimini gösteren eğri. devamı...

Saçılım çiziti ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.