sack sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sack kelimesinin manası:

  1. Güney Avrupa'ya mahsus beyaz şarap.
  2. Kovmak, işten atmak, soymak, sepetlemek, çuvala koymak, yağmalamak, yağma etmek
  3. Yağmalamak, informal soyup soğana çevirmek
  4. Yağma.
  5. Torba, çuval
  6. Bir çuval dolusu
  7. Bedene tam oturmayan kadın veya çocuk ceketi
  8. (argo) işten atılma, kovulma
  9. Çuvala koymak
  10. (argo) kovmak, defetmek, işten atmak

sack ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları