Sacred Writings ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sacred Writings" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sacred Writings" ne demek?

 1. Kutsal yazmalar, kutsal el yazmaları, bir dine göre kutsal olan yazılar

Sacred Writings nedir? İlişkili sözcükler

 • Scripture Reader: Tevratı veya diğŸer kutsal yazmaları okuyan kimse devamı...
 • Scripture Reader: Tevratı veya diğŸer kutsal yazmaları okuyan kimse devamı...
 • Unholy: Kutsal olmayan Küfür kabilinden, kötü devamı...
 • The Prophets And The Writings: Peygamberler ve Yazmalar, İncil’in iki bölümü devamı...
 • Writings: Yazımlar, yazıtlar, yazılı eserler, el yazmaları devamı...
 • The Five Scrolls: BeşŸ parşŸömen, İbrani İncili’nin üçüncü bölümü, Kutsal Yazmaların beşŸ kitabı (şžarkıların şžarkısı, Ruth, Yeremya peygamberin mersiyeler kitabı, Ecclesiastes (eski Ahit’te Hz. Süleyman’a yazılan kitap) ve Esther) devamı...
 • Rabiai Adeviye: (Hi: 95 – 185) Basra’lı bir hatun. Bütün hayatını dine hizmet için vakfetmiş, zengin kimseler evlenmek teklifinde bulundukları halde; “Allah’ı anmaktan, dine hizmetten beni alıkor” fikri ile reddetmiş, fakirliği ve istiğnayı kabul edip dine hizmetten vaz geçmemiştir. Talebe okutmuş meşhur bir veliyedir. (R. Aleyha) (Osmanlıca’da yazılışı: rabia-i adeviye) devamı...
 • The Hidden Scrolls: Gizli El Yazmaları, Gizli ParşŸömenler, Ölü Deniz bölgesinde keşŸfedilen İbranice el yazmaları, ikinci tapınak döneminde yazılan ve sonra gizlenen açıklamalar kitapları devamı...
 • Harim: Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. 1. biri için kutsal olan şeyl 2. harem dairesi, harem. 3. evin içi gibi, başkalarına kapalı olan y 4. bir evin devamı...
 • Sacred Duty: Dini görev, kutsal görev, vecibe devamı...

Sacred Writings ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.