sadrazam

Sadrazam
Keşfedin

Sadrazam, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki devlet adamıdır 123. Bu unvan, başbakan veya başvezir olarak da anılır. Sadrazam, devlet işlerinin yönetiminde padişaha tam yetkiyle vekalet eder ve divan toplantılarında başkanlık yapardı 2.

Kelimenin Türkçedeki karşılığı başbakandır. Geçmiş çağlarda padişahtan sonraki en yetkili kişilere sadrazam ya da vezir-i azam denirdi. “Azam”, Arapçada en büyük, en yüce anlamına gelirken, “sadr” hem kalp ve gönül hem de başkan ve lider demektir 2. Sadrazam, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde önemli bir rol oynamıştır ve tarihsel olarak büyük sorumluluk sahibi bir görevi ifa etmiştir. 😊


Yayımlandı

kategorisi