safeguard

Safeguard: An İngilizce-Türkçe Sözlük ve Çeviri Rehberi

Giriş

“Safeguard” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “koruma” veya “güvence” anlamına gelen önemli bir terimdir. Hem fiziksel hem de soyut varlıkları tehditlerden korumak için kullanılan önlemleri ifade eder. Bu makale, “safeguard” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek, kullanım örnekleri sağlayacak ve İngilizce-Türkçe çeviri bağlamında kapsamlı bir rehber sunacaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “safeguard” kelimesi, bir şeyi tehlikeden veya zarardan korumak için alınan önlemleri ifade eder. Hem fiziksel hem de soyut varlıkları korumak için kullanılabilir. Fiziksel bağlamda, “safeguard”lar fiziksel güvenlik önlemlerini, örneğin kilitleri, alarmları ve güvenlik kameralarını içerir. Soyut bağlamda, “safeguard”lar gizlilik politikaları, yasal düzenlemeler ve etik kurallar gibi koruma önlemlerini ifade eder.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “safeguard” kelimesinin karşılığı “koruma” veya “güvence”dir. Fiziksel varlıkları korumak için kullanılan önlemleri ifade ederken, “koruma” terimi daha sık kullanılır. Soyut varlıkları korumak için kullanılan önlemler için ise “güvence” terimi daha uygundur.

Kullanım Örnekleri

 • İngilizce: The company has implemented strict safeguards to protect customer data.
 • Türkçe: Şirket, müşteri verilerini korumak için sıkı güvenlik önlemleri uyguladı.

 • İngilizce: The government has enacted safeguards to prevent the spread of infectious diseases.

 • Türkçe: Hükümet, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için güvenceler aldı.

 • İngilizce: The organization has established ethical safeguards to ensure the responsible use of artificial intelligence.

 • Türkçe: Kuruluş, yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için etik güvenceler oluşturdu.

İngilizce-Türkçe Çeviri Rehberi

“Safeguard” kelimesini İngilizce’den Türkçe’ye çevirirken, bağlamı dikkate almak önemlidir. Fiziksel varlıkları korumak için kullanılan önlemler için “koruma” terimi daha uygunken, soyut varlıkları korumak için kullanılan önlemler için “güvence” terimi daha uygundur.

Örnek Çeviriler

 • İngilizce: Physical safeguards include security cameras, alarms, and access control systems.
 • Türkçe: Fiziksel koruma önlemleri arasında güvenlik kameraları, alarmlar ve erişim kontrol sistemleri bulunur.

 • İngilizce: Legal safeguards protect individuals from discrimination and abuse.

 • Türkçe: Yasal güvenceler, bireyleri ayrımcılıktan ve istismardan korur.

 • İngilizce: Ethical safeguards ensure that technology is used for the benefit of society.

 • Türkçe: Etik güvenceler, teknolojinin toplumun yararına kullanılmasını sağlar.

Sonuç

“Safeguard” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de önemli bir terimdir ve bir şeyi tehlikeden veya zarardan korumak için alınan önlemleri ifade eder. Fiziksel varlıkları korumak için kullanılan önlemler için Türkçe’de “koruma” terimi daha sık kullanılırken, soyut varlıkları korumak için kullanılan önlemler için “güvence” terimi daha uygundur. İngilizce-Türkçe çeviri bağlamında, “safeguard” kelimesini çevirirken bağlamı dikkate almak ve doğru terimi seçmek önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi