safi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte safi kelimesinin manası:

  1. Katıksız, duru, temiz.
  2. Net.
  3. (sa:'fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece.
  4. Bk. arıtımlı
  5. Katıksız saf, arı.
  6. 1. katışıksız, katıksız, halis, temiz. 2. yalnız, sadece, sırf. 3. kesintilerden sonra kalan kısım, net.
  7. Katışıksız. Temiz, süzülmüş ve temiz.

safi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları