sağaltıcı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sağaltıcı kelimesinin manası:

  1. Sağaltma işini yapan kimse veya şey.
  2. Asalağı, doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilaç veya işlem.
  3. Asalağı doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilâç ya da işlem. bk. koruyucu.

sağaltıcı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları