sağduyu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sağduyu kelimesinin manası:

  1. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
    Örnek: Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır. F. R. Atay
  2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.
  3. (Descartes'da) Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. Usla eşanlamlı.
  4. (Günümüzde) Günlük yaşamda iyi yargılama gücü. (Verdiği yargılardan her zaman doğruluk beklenemez.)

sağduyu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları