sağlık koleji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sağlık koleji kelimesinin manası:

  1. Ortaokulu bitirmiş kız ve erkek öğrencileri hemşirelik, ebelik, çevre sağlığı, sağlık memurluğu ve radyoloji uzmanlığı dallarından birinde yetiştiren, genellikle yatılı, dört yıllık meslek okulu.

sağlık koleji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları