şakşakçı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte şakşakçı kelimesinin manası:

  1. Özellikle tiyatroda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse.
  2. Bir kimseyi veya onun yaptığı her şeyi doğru bularak öven ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışan kimse, alkışçı, zilli bebek.
  3. Eski tiyatrolarda oyunun alkışlanacak yerlerinde seyirciyi etkileyip alkışlamasını sağlayan görevli kişi. Oyunun tümünü onaylatabilmek için yığının tepkisinden yararlananşakşakçı, yaptığı iş karşılığında belli bir ücret alırdı.
  4. Çekim tahtasını her çekimin başında alıcının önünde tutarak şakşağı kullanan kimse.

şakşakçı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları