salınım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte salınım kelimesinin manası:

  1. Salınma işi.
  2. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi, raks.
  3. Ayın yarım yüzeyinden biraz fazlasının yerden görülebilmesini sağlayan olay.
  4. Bir sarkacın, bir salıngacın, durmadan yinelenen gidip gelme devinimi.
  5. Bir dalgalı akım çevriminde eksiciklerin ileri geri yinelenen titreşimi.
  6. Bir denge durumu çevresinde oluşan, birim zamandaki yinelenme sayısına -yinelenim- ve yeğinliğine -genlik- göre belirlenen dönemsel devinim.
  7. İleri-Geri şeklindeki titreşim hareketi.

salınım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları