salmonella sözlük anlamı nedir?

Sözlükte salmonella kelimesinin manası:

  1. Bir bakteri türü.
  2. Türleri besin zehirlenmesine ve tifoya (S. typhi) sebep olan, genetik çalışmalarda kullanılan bir bakteri cinsi.
  3. Çoğu sıcakkanlı hayvanların sindirim kanalında bulunan ve gıda yoluyla alındığında insanlarda tifo, paratifo, gastroenterit vb. enfeksiyonlara neden olan, Enterobacteriaceae ailesinden, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, hareketli, hidrojen sülfür üreten bakteri cinsi.
  4. Hareketli, karbon kaynağı olarak sitratı kullanan, glikozu fermente edebilen, sukroz ve laktozu fermente etmeyen, Enterobacteriaceae ailesinden Gram negatif, fakültatif anaerop bir bakteri cinsi.

salmonella ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları