şant sözlük anlamı nedir?

Sözlükte şant kelimesinin manası:

  1. Sapkıngeçit
  2. Bir yana veya tarafa dönme, uğramadan geçme.
  3. Başta kan damarları olmak üzere kanallar arasında oluşan ve birinden diğerine kan akımını sağlayan normal dışı geçit veya anastomoz. Bu tür bir değişim trombozu takiben olduğu üzere fizyolojik olarak veya bir yapılış bozukluğunda kaynaklanabilir.
  4. Cerrahi olarak damarlar arasında anastomoz oluşturulması veya oluşan anastomoz.

şant ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları