şaperonin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "şaperonin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "şaperonin" ne demek?

 1. Bakteriler, plazmitler, mitokondriler ve ökaryotik hücre sitozollerinde bulunan ısı şok proteinleri.

şaperonin nedir? İlişkili sözcükler

 • Ubikuitin: Ökaryot hücrelerde yaygın olarak bulunan, hücre proteinlerinin proteazlarla parçalanabilmesi için parçalanacak proteine kovalent bağlarla bağlanan, enzim özelliği bulunmayan, sıcaklığa dayanıklı, 76 amino asitlik küçük bir protein. Translasyonda konformasyonun doğru oluşmadığı devamı...
 • Hemaglütinasyon: Kan yuvarlarının aglütinasyonu. Kan kümeleşmesi devamı...
 • Pepsin: Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim. Proteinleri asidik çözeltide proteaz, pepton ve peptitlere hidroliz eden domuzların midesinden ince beyaz granüller halinde elde edilen suda veya seyreltik asitte çözünen,nem devamı...
 • Malpighi Hücreleri: Böceklerde boşaltım sistemi olarak görev yapan Malpighi tüplerinin duvarını oluşturan tek tabakalı yassı ya da kübik, çok şekilli, lümene bakan yüzeyleri genellikle bol mikrovillüslü, mikrovillüs içinde mitokondriler bulunan, kaide zarları çok girinti ve çıkıntılı, sitoplâzmalarında çok çeşitli, tipik inklüzyonları bulunan, en az iki tipi olan epitel hücreleri. devamı...
 • Protistler: Protista krallığında bulunan fototrof, ototrof veya heterotrof olan ökaryotik tek hücreli organizmaları içeren grup. devamı...
 • Direnç Faktörü: Birçok bağırsak bakterilerinde bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plâzmitler. R faktörü, rezistans faktörü. Birçok bakteride bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plazmitler. devamı...
 • Emülsifiye Edici Tuz: Peynirde bulunan proteinleri dağıtarak yağ ve diğer bileşenlerin bağdaşık dağılımını sağlayan madde. devamı...
 • Kloroplast: Yeşil bitkilerde hücrelerin içinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan, karmaşık yapılı kromoplast. (Yun. khloros: yeşil; plastos: meydana gelmiş) Bütün yeşil bitki hücrelerinde bulunan ve klorofil kapsayan tanecikler ya da plâstitler. devamı...
 • Histonlar: Bütün ökaryotik hücre çekirdeğinde, kromatinlerde DNA çift ipliği ile beraber nükleozomların yapısına giren, H1, H2A, H2B, H3, H4 ve H5 tipleri bilinen bazik bir protein grubu; bazı prokaryotlarda da bulunan histon benzeri proteinler. devamı...
 • Asetilkolin Reseptörleri: Asetilkolinin bağlandığı hücre zarı proteinleri. Örnek: nikotinik reseptör sinirlerin postsinaptik uçlarında ve iskelet kası uç plâklarında bulunan bir iyon kanalıdır. devamı...

şaperonin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.