sapık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sapık kelimesinin manası:

  1. Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal.
  2. Delice davranışları olan, meczup.
  3. Tavır ve davranışları kümenin benimsediği törel ölçülere uymayan kimse.

sapık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları