şarıl şarıl sözlük anlamı nedir?

Sözlükte şarıl şarıl kelimesinin manası:

  1. Suyun bol ve sesli akmısını anlatır.
  2. Su veya yağmur, bol ve sesli bir biçimde (akmak, yağmak)
    Örnek: Yağmur şarıl şarıl akıyor damlardan. S. F. Abasıyanık

şarıl şarıl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları