şarkı

  1. Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.

  2. Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça

    Örnek:

    Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi. A. Ş. Hisar

  3. Ezgi, müzik parçası, melodi.

  4. Divan edebiyatında bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi.


Yayımlandı

kategorisi